توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   60 تا 70 میلیون دلار دارو در گمرگ های داخلی رو به فاسد شدن است

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده دارو با کمبود نقدینگی شدید به منظور تامین ارز موردنیاز برای واردات دارو مواجه شده‌اند، گفت: در حال حاضر بین 60 تا 70 میلیون دلار انواع دارو و محصولات دارویی در گمرک‌های داخلی انباشت شده و به آنها...

ویرایش شده: 23/07/2013
مسیر: ایردن / خبر
کارت هوشمند جدیدی برای یارانه دارو صادر می شود

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/6e4/mohsenpoor-ramezan.jpg کارت هوشمند جدیدی برای یارانه دارو صادر می شود سید رمضان محسن پور معاون پارلمانی وزیر بهداشت و درمان گفت: یارانه دارو افزایش می یابد و شکل توزیع آن تغییر می کند و ...

ویرایش شده: 07/07/2013


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کارت هوشمند جدیدی برای یارانه دارو صادر می شود

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/6e4/mohsenpoor-ramezan.jpg کارت هوشمند جدیدی برای یارانه دارو صادر می شود سید رمضان محسن پور معاون پارلمانی وزیر بهداشت و درمان گفت: یارانه دارو افزایش می یابد و شکل توزیع آن تغییر می کند و ...

ویرایش شده: 07/07/2013

به جای پرداخت یارانه دارو به وزارت بهداشت، بیمه ها تقویت شوند

حسن تاميني ليچايي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي معتقد است به جاي پرداخت يارانه دارو به وزارت بهداشت، بيمه هايي که نمي توانند کمک چنداني به مردم داشته باشند، تقويت شوند. حسن تامینی لیچایی، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي از تصميم وزارت...

ویرایش شده: 30/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
کارت هوشمند جدیدی برای یارانه دارو صادر می شود

سيد رمضان محسن پور معاون پارلماني وزير بهداشت و درمان گفت: يارانه دارو افزايش مي يابد و شكل توزيع آن تغيير مي كند و از اين پس با كارت هوشمند در اختيار بيماران صعب العلاج قرار مي گيرد. معاون پارلماني وزير بهداشت و درمان گفت: يارانه دارو افزايش مي يابد و شكل توزيع آن تغيير مي كند...

ویرایش شده: 09/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
پرداخت مستقیم یارانه دارو به خود بیماران

با اظهارنظر آريايي نژاد عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس و تغيير رييس سازمان غذا و دارو طي واپسين روزهاي سال 91 به نظر مي رسد كه باز هم بايد منتظر اتفاقات تازه يي در وزارت بهداشت بود. به نظر مي رسد برنامه دولت با عملكرد وزارت بهداشت در اين زمينه طي سال هاي گذشته متفاوت است. با گذشت...

ویرایش شده: 08/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
60 تا 70 میلیون دلار دارو در گمرگ های داخلی رو به فاسد شدن است

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده دارو با کمبود نقدینگی شدید به منظور تامین ارز موردنیاز برای واردات دارو مواجه شده‌اند، گفت: در حال حاضر بین 60 تا 70 میلیون دلار انواع دارو و محصولات دارویی در گمرک‌های داخلی انباشت شده و به آنها...

ویرایش شده: 23/07/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کارت هوشمند جدیدی برای یارانه دارو صادر می شود

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/6e4/mohsenpoor-ramezan.jpg کارت هوشمند جدیدی برای یارانه دارو صادر می شود سید رمضان محسن پور معاون پارلمانی وزیر بهداشت و درمان گفت: یارانه دارو افزایش می یابد و شکل توزیع آن تغییر می کند و ...

0  
ویرایش شده: 07/07/2013

به جای پرداخت یارانه دارو به وزارت بهداشت، بیمه ها تقویت شوند

حسن تاميني ليچايي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي معتقد است به جاي پرداخت يارانه دارو به وزارت بهداشت، بيمه هايي که نمي توانند کمک چنداني به مردم داشته باشند، تقويت شوند. حسن تامینی لیچایی، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي از تصميم وزارت...

ویرایش شده: 30/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
کارت هوشمند جدیدی برای یارانه دارو صادر می شود

سيد رمضان محسن پور معاون پارلماني وزير بهداشت و درمان گفت: يارانه دارو افزايش مي يابد و شكل توزيع آن تغيير مي كند و از اين پس با كارت هوشمند در اختيار بيماران صعب العلاج قرار مي گيرد. معاون پارلماني وزير بهداشت و درمان گفت: يارانه دارو افزايش مي يابد و شكل توزيع آن تغيير مي كند...

ویرایش شده: 09/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
پرداخت مستقیم یارانه دارو به خود بیماران

با اظهارنظر آريايي نژاد عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس و تغيير رييس سازمان غذا و دارو طي واپسين روزهاي سال 91 به نظر مي رسد كه باز هم بايد منتظر اتفاقات تازه يي در وزارت بهداشت بود. به نظر مي رسد برنامه دولت با عملكرد وزارت بهداشت در اين زمينه طي سال هاي گذشته متفاوت است. با گذشت...

ویرایش شده: 08/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
60 تا 70 میلیون دلار دارو در گمرگ های داخلی رو به فاسد شدن است

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده دارو با کمبود نقدینگی شدید به منظور تامین ارز موردنیاز برای واردات دارو مواجه شده‌اند، گفت: در حال حاضر بین 60 تا 70 میلیون دلار انواع دارو و محصولات دارویی در گمرک‌های داخلی انباشت شده و به آنها...

ویرایش شده: 23/07/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید