توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   روز دندان‌پزشک کدام است؟

... بود. پس از انقلاب اسلامی، روز دندان‌پزشک تغییر کرد. در دی ماه سال 1362، به پیشنهاد انجمن اسلامی دندان‌پزشکان ایران و تصویب هیات وزیران، روز 23 فروردین‌‌ماه که تاریخ تصویب طرح بهداشتکار دهان در مجلس، در سال 60، بود به عنوان روز دندان‌پزشک نام گذاری شد. این نامگذاری از همان ابتدا مورد ...

ویرایش شده: 13/04/2014

روز دندان‌پزشک کدام است؟

... پس از انقلاب اسلامی، روز دندان‌پزشک تغییر کرد. در دی ماه سال 1362، به پیشنهاد انجمن اسلامی دندان‌پزشکان ایران و تصویب هیات وزیران، روز 23 فروردین‌‌ماه که تاریخ تصویب طرح بهداشتکار دهان در مجلس، در سال 60، بود به عنوان روز دندان‌پزشک نام گذاری شد. این نامگذاری از همان ابتدا ...

ویرایش شده: 13/04/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   روز دندان‌پزشک کدام است؟

... بود. پس از انقلاب اسلامی، روز دندان‌پزشک تغییر کرد. در دی ماه سال 1362، به پیشنهاد انجمن اسلامی دندان‌پزشکان ایران و تصویب هیات وزیران، روز 23 فروردین‌‌ماه که تاریخ تصویب طرح بهداشتکار دهان در مجلس، در سال 60، بود به عنوان روز دندان‌پزشک نام گذاری شد. این نامگذاری از همان ابتدا مورد ...

ویرایش شده: 13/04/2014

روز دندان‌پزشک کدام است؟

... پس از انقلاب اسلامی، روز دندان‌پزشک تغییر کرد. در دی ماه سال 1362، به پیشنهاد انجمن اسلامی دندان‌پزشکان ایران و تصویب هیات وزیران، روز 23 فروردین‌‌ماه که تاریخ تصویب طرح بهداشتکار دهان در مجلس، در سال 60، بود به عنوان روز دندان‌پزشک نام گذاری شد. این نامگذاری از همان ابتدا ...

ویرایش شده: 13/04/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
وجه تسمیه روز دندان‌پزشک

23فروردین؛ روزی که دندان‌پزشکی تیتر اول روزنامه‌هاست در بسیاری از تقویم‌ها بیست و سوم فروردین ماه از جمله روزهایی است که هیچ عبارت خاصی بر پیشانی آن درج نشده، شاید به همین دلیل است که کمتر کسی است که بداند سال‌هاست این روز به نام روز دندان‌پزشک نام گذاری شده. اما در مورد...

ویرایش شده: 24/11/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
روز دندان پزشک، روز دندان پزشکی, 23فروردین, 24دی یا روزی دیگر؟

نگارنده: دکتر وحید صالحی. شاید برخی از همکاران از خود پرسیده باشند که به چه مناسبت روز 23 فروردین را بعنوان روز دندانپزشکی انتخاب کرده اند.باید دانست که تا سال 1362؛ روز 24 دیماه یعنی سالروز تاسیس جامعه دندان پزشکی بنام روز دندان ...

ویرایش شده: 23/11/2013

جشن روز دندان پزشکی در فروردین 1392

... در صورتی که روش‌های مناسب صورت نگیرد، می تواند چالش هائی را ایجاد کند. » دکتر زالی در پایان سخنرانی اش به نامناسب بودن نام‌گذاری روز 23 فروردین به عنوان روز دندان‌پزشکی پرداخت و گفت: « روز 24 دی ماه که کاملن حرفه ای انتخاب شده بود شاید روز مناسب‌تری برای روز دندان‌پزشکی ...

ویرایش شده: 22/04/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   روز دندان‌پزشک کدام است؟

... بود. پس از انقلاب اسلامی، روز دندان‌پزشک تغییر کرد. در دی ماه سال 1362، به پیشنهاد انجمن اسلامی دندان‌پزشکان ایران و تصویب هیات وزیران، روز 23 فروردین‌‌ماه که تاریخ تصویب طرح بهداشتکار دهان در مجلس، در سال 60، بود به عنوان روز دندان‌پزشک نام گذاری شد. این نامگذاری از همان ابتدا مورد ...

0  
ویرایش شده: 13/04/2014

روز دندان‌پزشک کدام است؟

... پس از انقلاب اسلامی، روز دندان‌پزشک تغییر کرد. در دی ماه سال 1362، به پیشنهاد انجمن اسلامی دندان‌پزشکان ایران و تصویب هیات وزیران، روز 23 فروردین‌‌ماه که تاریخ تصویب طرح بهداشتکار دهان در مجلس، در سال 60، بود به عنوان روز دندان‌پزشک نام گذاری شد. این نامگذاری از همان ابتدا ...

ویرایش شده: 13/04/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
وجه تسمیه روز دندان‌پزشک

23فروردین؛ روزی که دندان‌پزشکی تیتر اول روزنامه‌هاست در بسیاری از تقویم‌ها بیست و سوم فروردین ماه از جمله روزهایی است که هیچ عبارت خاصی بر پیشانی آن درج نشده، شاید به همین دلیل است که کمتر کسی است که بداند سال‌هاست این روز به نام روز دندان‌پزشک نام گذاری شده. اما در مورد...

ویرایش شده: 24/11/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
روز دندان پزشک، روز دندان پزشکی, 23فروردین, 24دی یا روزی دیگر؟

نگارنده: دکتر وحید صالحی. شاید برخی از همکاران از خود پرسیده باشند که به چه مناسبت روز 23 فروردین را بعنوان روز دندانپزشکی انتخاب کرده اند.باید دانست که تا سال 1362؛ روز 24 دیماه یعنی سالروز تاسیس جامعه دندان پزشکی بنام روز دندان ...

0  
ویرایش شده: 23/11/2013

جشن روز دندان پزشکی در فروردین 1392

... در صورتی که روش‌های مناسب صورت نگیرد، می تواند چالش هائی را ایجاد کند. » دکتر زالی در پایان سخنرانی اش به نامناسب بودن نام‌گذاری روز 23 فروردین به عنوان روز دندان‌پزشکی پرداخت و گفت: « روز 24 دی ماه که کاملن حرفه ای انتخاب شده بود شاید روز مناسب‌تری برای روز دندان‌پزشکی ...

ویرایش شده: 22/04/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید