توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   اختراع دکتر سعید عسگری در امریکا ثبت شد

... is at the cutting edge of the Nation's technological progress and achievement. The USPTO advises the President of the United States, the Secretary of Commerce, and U.S. Government agencies on intellectual property (IP) policy, protection, and enforcement; and promotes the stronger and more effective IP protection around the world. The USPTO furthers effective IP protection for U.S. innovators and entrepreneurs worldwide by working with other agencies to secure strong IP provisions in free trade ...

ویرایش شده: 31/05/2011
مسیر: ایردن / خبر
تولید ماده معالجه ریشه دندان در کشور

... بیمار داوطلب استفاده شده و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی بهشتی ، ایران ، مشهد ، شیراز و شهید صدوقی یزد قرار گرفته است. شبکه خبر- 21 اسفند87 CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 49906 118793

ویرایش شده: 27/03/2009
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اختراع دکتر سعید عسگری در امریکا ثبت شد

... is at the cutting edge of the Nation's technological progress and achievement. The USPTO advises the President of the United States, the Secretary of Commerce, and U.S. Government agencies on intellectual property (IP) policy, protection, and enforcement; and promotes the stronger and more effective IP protection around the world. The USPTO furthers effective IP protection for U.S. innovators and entrepreneurs worldwide by working with other agencies to secure strong IP provisions in free trade ...

ویرایش شده: 31/05/2011
مسیر: ایردن / خبر
تولید ماده معالجه ریشه دندان در کشور

... بیمار داوطلب استفاده شده و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی بهشتی ، ایران ، مشهد ، شیراز و شهید صدوقی یزد قرار گرفته است. شبکه خبر- 21 اسفند87 CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 49906 118793

ویرایش شده: 27/03/2009
مسیر: ایردن / خبر
طرح ملی" درمان پالپ زنده در دندان پزشکی"

... هاي نوين برشمرد و يادآور شد: درمان براي کساني که متقاضي شرکت در اين طرح هستند به صورت رايگان انجام مي شود. دکتر سعید عسکری,درمان پالپ دندان,CEM,اختراع دکتر عسکری, 89335 119423 118793 49906

ویرایش شده: 25/05/2008
مسیر: ایردن / خبر
کاهش هزینه درمان ریشه دندان با استفاده از ماده ایرانی

... خبرنگاران حاضر شدند تا جزئیات بیشتری را در این باره بیان کنند. به گزارش خبرنگار ما دکتر "سعید عسگری" مخترع ماده سیمانی مخلوط غنی شده کلسیمی (CEM) گفت: این ماده در حال حاضر به صورت آزمایشگاهی در ایران ساخته شده و اواخر سال گذشته نیز به ثبت ملی رسیده است.رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه ...

ویرایش شده: 24/04/2007
مسیر: ایردن / خبر
ماده ترمیم ریشه دندان، جدید ترین دستاورد پزشکی محققان ایرانی

... دردنیا کاملا منحصربه فرد است واکنون در مقیاس آزمایشگاهی درایران تولید شده است. مخترع ایرانی خواص ماده جدید ترمیم ریشه دندان خود را به نام»CEM « یا سیمان مخلوط غنی شده کلسیمی را که برای اولین باردرجهان درایران اختراع شده است تشریح کرد.   دکتر سعید عسگری، محقق ایرانی و استاد دانشکده ...

ویرایش شده: 14/12/2006
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اختراع دکتر سعید عسگری در امریکا ثبت شد

... is at the cutting edge of the Nation's technological progress and achievement. The USPTO advises the President of the United States, the Secretary of Commerce, and U.S. Government agencies on intellectual property (IP) policy, protection, and enforcement; and promotes the stronger and more effective IP protection around the world. The USPTO furthers effective IP protection for U.S. innovators and entrepreneurs worldwide by working with other agencies to secure strong IP provisions in free trade ...

ویرایش شده: 31/05/2011
مسیر: ایردن / خبر
تولید ماده معالجه ریشه دندان در کشور

... بیمار داوطلب استفاده شده و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی بهشتی ، ایران ، مشهد ، شیراز و شهید صدوقی یزد قرار گرفته است. شبکه خبر- 21 اسفند87 CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 49906 118793

ویرایش شده: 27/03/2009
مسیر: ایردن / خبر
طرح ملی" درمان پالپ زنده در دندان پزشکی"

... هاي نوين برشمرد و يادآور شد: درمان براي کساني که متقاضي شرکت در اين طرح هستند به صورت رايگان انجام مي شود. دکتر سعید عسکری,درمان پالپ دندان,CEM,اختراع دکتر عسکری, 89335 119423 118793 49906

ویرایش شده: 25/05/2008
مسیر: ایردن / خبر
کاهش هزینه درمان ریشه دندان با استفاده از ماده ایرانی

... خبرنگاران حاضر شدند تا جزئیات بیشتری را در این باره بیان کنند. به گزارش خبرنگار ما دکتر "سعید عسگری" مخترع ماده سیمانی مخلوط غنی شده کلسیمی (CEM) گفت: این ماده در حال حاضر به صورت آزمایشگاهی در ایران ساخته شده و اواخر سال گذشته نیز به ثبت ملی رسیده است.رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه ...

ویرایش شده: 24/04/2007
مسیر: ایردن / خبر
ماده ترمیم ریشه دندان، جدید ترین دستاورد پزشکی محققان ایرانی

... دردنیا کاملا منحصربه فرد است واکنون در مقیاس آزمایشگاهی درایران تولید شده است. مخترع ایرانی خواص ماده جدید ترمیم ریشه دندان خود را به نام»CEM « یا سیمان مخلوط غنی شده کلسیمی را که برای اولین باردرجهان درایران اختراع شده است تشریح کرد.   دکتر سعید عسگری، محقق ایرانی و استاد دانشکده ...

ویرایش شده: 14/12/2006
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید