توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تنزل شاخص DMF کودکان ۶ساله در ایران

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/9c7/khoshnevisan-mohamadhosein.jpg تنزل شاخص DMF کودکان ۶ساله در ایران طرح پایش بهداشت دندان دانش‌آموزان نشان می‌دهد که  بر طبق آمار سال 82 دندان پوسیده دانش آموزان از 5 به 6 دندان رسیده ...

ویرایش شده: 15/08/2013

تنزل شاخص DMF کودکان ۶ساله در ایران

... خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط 10 درصد از دندانپزشکان کشور زیر پوشش وزارت بهداشت فعالیت می‌کند و بیش از 80 درصد آنان در بخش خصوصی فعالیت دارند. ,DMF,شاخص سلامت دندان, افزایش دانشکده دندانپزشکی, 140551 139051 139003 135284 138998

ویرایش شده: 17/10/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تنزل شاخص DMF کودکان ۶ساله در ایران

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/9c7/khoshnevisan-mohamadhosein.jpg تنزل شاخص DMF کودکان ۶ساله در ایران طرح پایش بهداشت دندان دانش‌آموزان نشان می‌دهد که  بر طبق آمار سال 82 دندان پوسیده دانش آموزان از 5 به 6 دندان رسیده ...

ویرایش شده: 15/08/2013

تنزل شاخص DMF کودکان ۶ساله در ایران

... خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط 10 درصد از دندانپزشکان کشور زیر پوشش وزارت بهداشت فعالیت می‌کند و بیش از 80 درصد آنان در بخش خصوصی فعالیت دارند. ,DMF,شاخص سلامت دندان, افزایش دانشکده دندانپزشکی, 140551 139051 139003 135284 138998

ویرایش شده: 17/10/2011
مسیر: ایردن / خبر
10 میلیون دندان درمان‌ نشده در دهان دانش‌آموزان کشور

... سازمان بهداشت جهانی، در سال‌های 1997 تا 2007 تعداد دندانپزشکان ایران از 10 هزار به 20 هزار نفر افزایش یافته است در حالی که شاخص سلامت دندان کودکان (DMFT) در سنین 12 سالگی در حد میانگین ۲ ثابت باقیمانده است و افزایش تعداد دندانپزشکان تأثیری در بهبود و شاخص سلامتی دندان کودکان نداشته است. ,DMF,...

ویرایش شده: 15/10/2011
مسیر: ایردن / خبر
شاخص پوسیدگی دندان را به صفر می رسانیم

بر اساس تکالیف سند چشم انداز 20 ساله در تلاشیم تا شاخص پوسیدگی دندان، پرشدگی و کشیدگی دندان (DMF) را در کشور به صفر برسانیم. دکتر اکبر فاضل در حاشیه بازدید از آزمون تخصصی بورد دندان پزشکی، گفت: خدمات دندان پزشکی در شورای دندان پزشکی ...

ویرایش شده: 05/09/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تنزل شاخص DMF کودکان ۶ساله در ایران

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/9c7/khoshnevisan-mohamadhosein.jpg تنزل شاخص DMF کودکان ۶ساله در ایران طرح پایش بهداشت دندان دانش‌آموزان نشان می‌دهد که  بر طبق آمار سال 82 دندان پوسیده دانش آموزان از 5 به 6 دندان رسیده ...

0  
ویرایش شده: 15/08/2013

تنزل شاخص DMF کودکان ۶ساله در ایران

... خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط 10 درصد از دندانپزشکان کشور زیر پوشش وزارت بهداشت فعالیت می‌کند و بیش از 80 درصد آنان در بخش خصوصی فعالیت دارند. ,DMF,شاخص سلامت دندان, افزایش دانشکده دندانپزشکی, 140551 139051 139003 135284 138998

ویرایش شده: 17/10/2011
مسیر: ایردن / خبر
10 میلیون دندان درمان‌ نشده در دهان دانش‌آموزان کشور

... سازمان بهداشت جهانی، در سال‌های 1997 تا 2007 تعداد دندانپزشکان ایران از 10 هزار به 20 هزار نفر افزایش یافته است در حالی که شاخص سلامت دندان کودکان (DMFT) در سنین 12 سالگی در حد میانگین ۲ ثابت باقیمانده است و افزایش تعداد دندانپزشکان تأثیری در بهبود و شاخص سلامتی دندان کودکان نداشته است. ,DMF,...

ویرایش شده: 15/10/2011
مسیر: ایردن / خبر
شاخص پوسیدگی دندان را به صفر می رسانیم

بر اساس تکالیف سند چشم انداز 20 ساله در تلاشیم تا شاخص پوسیدگی دندان، پرشدگی و کشیدگی دندان (DMF) را در کشور به صفر برسانیم. دکتر اکبر فاضل در حاشیه بازدید از آزمون تخصصی بورد دندان پزشکی، گفت: خدمات دندان پزشکی در شورای دندان پزشکی ...

ویرایش شده: 05/09/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید