توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ثبت نام همایش 1 خاورمیانه ای کنگره بین المللی ایمپلنتولوژیست های دهان

گروه تا 24 مهر 1391 روز کنگره شرکت کنندگان داخلی 200 هزار تومان 300 هزار تومان شرکت کنندگان خارجی 200 دلار 250 دلار با عدم ورود به ایردن،

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / ایمپلنت / ثبت نام کنگره
تعداد دندان پزشکان تهران سه و نیم برابر استاندارد است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/b02/icoi-ida.jpg تعداد دندان پزشکان تهران سه و نیم برابر استاندارد است ارزان قیمت بودن خدمات دندان پزشکی در ایران، تمایل ایرانیان مقیم خارج از کشور ...

ویرایش شده: 06/11/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   در انجمن دندان پزشکی ایران، جشن اولین کنگره ICOI برگزار شد‬

مدیران اولین همایش خاورمیانه ای ایمپلنتولوژیست های دهان، شنبه 25 شهریور ماه 1391 به مناسبت برگزاری این همایش جشنی برگزار کردند. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- در روز شنبه 25 شهریور 1391، مدیران و دست اندرکاران کنگره جهانی ایمپلنتولوژیست ها که برای اولین بار در خاورمیانه برگزار...

ویرایش شده: 21/09/2012
مسیر: ایردن / خبر
نشست خبری انجمن دندان پزشکی ایران در مورد کنگره ICOI

... دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شود. برای نخستین بار در ایران, کنگره بین المللی زیبایی و ایمپلنت, نخستین کنگره بین المللی زیبایی و ایمپلنت ICOI 25 26 27 28 Irden | ایردن، پایگاه دندان پزشکی 165017 165024

ویرایش شده: 17/09/2012
مسیر: ایردن / خبر
ثبت نام همایش 1 خاورمیانه ای کنگره بین المللی ایمپلنتولوژیست های دهان

گروه تا 24 مهر 1391 روز کنگره شرکت کنندگان داخلی 200 هزار تومان 300 هزار تومان شرکت کنندگان خارجی 200 دلار 250 دلار با عدم ورود به ایردن،

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / ایمپلنت / ثبت نام کنگره
تعداد دندان پزشکان تهران سه و نیم برابر استاندارد است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/b02/icoi-ida.jpg تعداد دندان پزشکان تهران سه و نیم برابر استاندارد است ارزان قیمت بودن خدمات دندان پزشکی در ایران، تمایل ایرانیان مقیم خارج از کشور ...

ویرایش شده: 06/11/2012

در حوزه درمان های ایمپلنت هنوز توانمندی های لازم را پیدا نکرده ایم

دبیر اجرایی نخستین کنگره بین المللی زیبایی و ایمپلنت ICOI در منطقه خاورمیانه از ایمپلنت به عنوان یک علم نسبتا جوان در کشورمان نام برد و افزود: در حوزه درمان های ایمپلنت هنوز توانمندی های لازم را ...

ویرایش شده: 20/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   در انجمن دندان پزشکی ایران، جشن اولین کنگره ICOI برگزار شد‬

مدیران اولین همایش خاورمیانه ای ایمپلنتولوژیست های دهان، شنبه 25 شهریور ماه 1391 به مناسبت برگزاری این همایش جشنی برگزار کردند. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- در روز شنبه 25 شهریور 1391، مدیران و دست اندرکاران کنگره جهانی ایمپلنتولوژیست ها که برای اولین بار در خاورمیانه برگزار...

ویرایش شده: 21/09/2012
مسیر: ایردن / خبر
نشست خبری انجمن دندان پزشکی ایران در مورد کنگره ICOI

... دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شود. برای نخستین بار در ایران, کنگره بین المللی زیبایی و ایمپلنت, نخستین کنگره بین المللی زیبایی و ایمپلنت ICOI 25 26 27 28 Irden | ایردن، پایگاه دندان پزشکی 165017 165024

ویرایش شده: 17/09/2012
مسیر: ایردن / خبر
ثبت نام همایش 1 خاورمیانه ای کنگره بین المللی ایمپلنتولوژیست های دهان

گروه تا 24 مهر 1391 روز کنگره شرکت کنندگان داخلی 200 هزار تومان 300 هزار تومان شرکت کنندگان خارجی 200 دلار 250 دلار با عدم ورود به ایردن،

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / ایمپلنت / ثبت نام کنگره
تعداد دندان پزشکان تهران سه و نیم برابر استاندارد است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/b02/icoi-ida.jpg تعداد دندان پزشکان تهران سه و نیم برابر استاندارد است ارزان قیمت بودن خدمات دندان پزشکی در ایران، تمایل ایرانیان مقیم خارج از کشور ...

0  
ویرایش شده: 06/11/2012

در حوزه درمان های ایمپلنت هنوز توانمندی های لازم را پیدا نکرده ایم

دبیر اجرایی نخستین کنگره بین المللی زیبایی و ایمپلنت ICOI در منطقه خاورمیانه از ایمپلنت به عنوان یک علم نسبتا جوان در کشورمان نام برد و افزود: در حوزه درمان های ایمپلنت هنوز توانمندی های لازم را ...

ویرایش شده: 20/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید