توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Intra-Lock Implant Surgical Motor

موتور جراحی ایمپلنت "دلفین" اینترالاک دارای 5 برنامه مختلف گشتاور 2 الی 70 نیوتون بر سانتی متر   سرعت 200 الی 30,000 دور در دقیقه همراه با آنگل و پدال پایی تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 01/09/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Intra-Lock MDL Implants

ایمپلنت های "ام دی ال" اینترالاک، ساخت آمریکا، در قطرها و طول های متنوع قطرهای 2.0 و 2.5 میلیمتر طول های 10، 11.5، 13، 15 و 18 میلیمتر ایده آل برای تثبت و استحکام اوردنچر، قابل استفاده در تک دندان تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Intra-Lock Implant Surgical Motor

موتور جراحی ایمپلنت "دلفین" اینترالاک دارای 5 برنامه مختلف گشتاور 2 الی 70 نیوتون بر سانتی متر   سرعت 200 الی 30,000 دور در دقیقه همراه با آنگل و پدال پایی تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 01/09/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Intra-Lock MDL Implants

ایمپلنت های "ام دی ال" اینترالاک، ساخت آمریکا، در قطرها و طول های متنوع قطرهای 2.0 و 2.5 میلیمتر طول های 10، 11.5، 13، 15 و 18 میلیمتر ایده آل برای تثبت و استحکام اوردنچر، قابل استفاده در تک دندان تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Intra-Lock Milo Implants

ایمپلنت های "مایلو" اینترالاک، ساخت آمریکا، در قطر 3 میلیمتر و طول های متنوع طول های 10ريال 11.5، 13، 15 و 17 میلیمتر قابل استفاده برای اوردنچر و تک دندان تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Intra-Lock One-Piece Implants

ایمپلنت های دندانی "وان پیس" اینترالاک، ساخت آمریکا، در قطرها و طول های متنوع قطرهای 3.0، 3.7، 4.0 و 4.7 میلیمتر طول های 10، 11.5، 13 و 15 میلیمتر تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Intra-Lock Conventional Implants

ایمپلنت های دندانی "کانونشنال" اینترالاک، ساخت آمریکا، در قطرها و طول های متنوع قطرهای 3.4، 3.7، 4.0، 4.3، 4.7، 5.0 و 6.0 میلیمتر طول های 8.0، 10.0، 11.5، 13.0 و 15.0 میلیمتر تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Intra-Lock Implant Surgical Motor

موتور جراحی ایمپلنت "دلفین" اینترالاک دارای 5 برنامه مختلف گشتاور 2 الی 70 نیوتون بر سانتی متر   سرعت 200 الی 30,000 دور در دقیقه همراه با آنگل و پدال پایی تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 01/09/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Intra-Lock MDL Implants

ایمپلنت های "ام دی ال" اینترالاک، ساخت آمریکا، در قطرها و طول های متنوع قطرهای 2.0 و 2.5 میلیمتر طول های 10، 11.5، 13، 15 و 18 میلیمتر ایده آل برای تثبت و استحکام اوردنچر، قابل استفاده در تک دندان تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Intra-Lock Milo Implants

ایمپلنت های "مایلو" اینترالاک، ساخت آمریکا، در قطر 3 میلیمتر و طول های متنوع طول های 10ريال 11.5، 13، 15 و 17 میلیمتر قابل استفاده برای اوردنچر و تک دندان تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Intra-Lock One-Piece Implants

ایمپلنت های دندانی "وان پیس" اینترالاک، ساخت آمریکا، در قطرها و طول های متنوع قطرهای 3.0، 3.7، 4.0 و 4.7 میلیمتر طول های 10، 11.5، 13 و 15 میلیمتر تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Intra-Lock Conventional Implants

ایمپلنت های دندانی "کانونشنال" اینترالاک، ساخت آمریکا، در قطرها و طول های متنوع قطرهای 3.4، 3.7، 4.0، 4.3، 4.7، 5.0 و 6.0 میلیمتر طول های 8.0، 10.0، 11.5، 13.0 و 15.0 میلیمتر تجهیزات دندان پزشکی عمومی پریو | جراحی لیزر | ایمپلنت

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید