توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پایگاه جامع دندانپزشکی

ویرایش شده: 16/04/2016
مسیر: ایردن
کاربران کلاب دندان پزشکی ایردن

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / کلاب ایردن

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پایگاه جامع دندانپزشکی

ویرایش شده: 16/04/2016
مسیر: ایردن
کاربران کلاب دندان پزشکی ایردن

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / کلاب ایردن
افزودن شرکت بازرگانی

تنها مدیر بخش پروفایل شرکت ها امکان افزودن شرکت های مرتبط با دندان پزشکی را دارند. [email protected]  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف / بازرگانی دندان پزشکی
افزودن نشریات دندان پزشکی ایرانیان

در این بخش، امکان افزودن نشریات مرتبط با دندان پزشکی ایرانیان وجود دارد. از صاحبان نشریاتی که محتویات ثابت یا مهمی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن * ، امکان معرفی و نقد آن را فراهم نمایند. برای دیدن نشریات موجود درایردن و جستجوی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / نشریات
افزودن شرکت بازرگانی

در این بخش، امکان افزودن شرکت های مرتبط با دندان پزشکی ایرانیان وجود دارد. . * تهران. میدان ونک. ابتدای برزیل. نبش نیلو چهارده. شماره 14. کدپستی 1435685943. خانه ایردن. [email protected]  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / بازرگانی دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پایگاه جامع دندانپزشکی

ویرایش شده: 16/04/2016
مسیر: ایردن
کاربران کلاب دندان پزشکی ایردن

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / کلاب ایردن
افزودن شرکت بازرگانی

تنها مدیر بخش پروفایل شرکت ها امکان افزودن شرکت های مرتبط با دندان پزشکی را دارند. [email protected]  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف / بازرگانی دندان پزشکی
افزودن نشریات دندان پزشکی ایرانیان

در این بخش، امکان افزودن نشریات مرتبط با دندان پزشکی ایرانیان وجود دارد. از صاحبان نشریاتی که محتویات ثابت یا مهمی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن * ، امکان معرفی و نقد آن را فراهم نمایند. برای دیدن نشریات موجود درایردن و جستجوی...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / نشریات
افزودن شرکت بازرگانی

در این بخش، امکان افزودن شرکت های مرتبط با دندان پزشکی ایرانیان وجود دارد. . * تهران. میدان ونک. ابتدای برزیل. نبش نیلو چهارده. شماره 14. کدپستی 1435685943. خانه ایردن. [email protected]  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / بازرگانی دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید