توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 10 ارتو | آبان 1391

مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر عبدالجواد رحیم پور عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی انجمن و مدیر تشریفات دهمین کنگره انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر رحمان شوکت بخش...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتودنسی | آبان 1391

... محدودیت تعداد شرکت کنندگان و رعایت اولویت در ثبت نام در هر کارگاه و برنامه مدون از شرکت کنندگان محترم در خواست می شود تا با مراجعه به سایت www.iaocongress1391.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایند. همچنین باستحضار میرسد که پایان تاریخ ارسال مقالات علمی برای شرکت در کنگره دهم مردادماه 1391 میباشد ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 10 ارتو | آبان 1391

مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر عبدالجواد رحیم پور عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی انجمن و مدیر تشریفات دهمین کنگره انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر رحمان شوکت بخش...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتودنسی | آبان 1391

... محدودیت تعداد شرکت کنندگان و رعایت اولویت در ثبت نام در هر کارگاه و برنامه مدون از شرکت کنندگان محترم در خواست می شود تا با مراجعه به سایت www.iaocongress1391.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایند. همچنین باستحضار میرسد که پایان تاریخ ارسال مقالات علمی برای شرکت در کنگره دهم مردادماه 1391 میباشد ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
خبرنامه کنگره 10 انجمن ارتدتیست های ایران

... کوتاه. سایت اصلی کنگره پورتالی دارد که از طریق آن کنگره با مخاطبین ارتباط برقرار می کنند و شرکت کنندگان می توانند مقالات خود را به آدرس www.iaocongress1391.ir  ارسال کنند. تاريخ اتمام پذيرش مقالات 10/5/1391 مي باشد. مقالات دریافتی بصورت الکترونیک داوری می شوند امسال برای جلب مشارکت بیشتر، تصمیم ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
خبرنامه کنگره 10 انجمن ارتدتیست های ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
خبرنامه کنگره 10 انجمن ارتدتیست های ایران

... داشته و به سود نظام سلامت دهان نبوده اند، جلوگیری به عمل آمده است. گفتنی است، علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی www.iaocongress1391.ir مراجعه کنند. مدیران کنگره 10 انجمن ارتودنتیست ها Workshops 1. Nonextraction treatment (4 hours). Dr Lima 2. Research evidence & critical reading of the literature; The logical approach to improve ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 10 ارتو | آبان 1391

مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر عبدالجواد رحیم پور عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی انجمن و مدیر تشریفات دهمین کنگره انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر رحمان شوکت بخش...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتودنسی | آبان 1391

... محدودیت تعداد شرکت کنندگان و رعایت اولویت در ثبت نام در هر کارگاه و برنامه مدون از شرکت کنندگان محترم در خواست می شود تا با مراجعه به سایت www.iaocongress1391.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایند. همچنین باستحضار میرسد که پایان تاریخ ارسال مقالات علمی برای شرکت در کنگره دهم مردادماه 1391 میباشد ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
خبرنامه کنگره 10 انجمن ارتدتیست های ایران

... کوتاه. سایت اصلی کنگره پورتالی دارد که از طریق آن کنگره با مخاطبین ارتباط برقرار می کنند و شرکت کنندگان می توانند مقالات خود را به آدرس www.iaocongress1391.ir  ارسال کنند. تاريخ اتمام پذيرش مقالات 10/5/1391 مي باشد. مقالات دریافتی بصورت الکترونیک داوری می شوند امسال برای جلب مشارکت بیشتر، تصمیم ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
خبرنامه کنگره 10 انجمن ارتدتیست های ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
خبرنامه کنگره 10 انجمن ارتدتیست های ایران

... داشته و به سود نظام سلامت دهان نبوده اند، جلوگیری به عمل آمده است. گفتنی است، علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی www.iaocongress1391.ir مراجعه کنند. مدیران کنگره 10 انجمن ارتودنتیست ها Workshops 1. Nonextraction treatment (4 hours). Dr Lima 2. Research evidence & critical reading of the literature; The logical approach to improve ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید