توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آوانماهای آموزشی دندان پزشکی

... شهیدبهشتی 21:40 خانم دکتر نینا رهشناس - عضوهیأت علمی دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران - 4اردیبهشت1388 19:10 دکتر ناهید محمد زاده اخلاقی - دبیر کنگره دوازدهم انجمن اندودنتیست های ایران - 15اردیبهشت1388 21:58 دکتر آرنولد برناردی - دکتر شهاب الدین صدر - 23 آقای رضا لیلاز مهرآبادی - رئیس اتحادیه صنف تهیه و توزیع ...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / آموزش / آوانما
انجمن ها و تشکل های دندان پزشکی

... فکس: 02166424004 ایمیل: [email protected] مجمع دندان پزشکان ایران Iranian League of Dentists تأسیس : 1372 مؤسسین : دکترها: حمیدعادل نجفی، محمدعلی افتخاری، آدرس : گیشا انجمن اندودنتیست های ایران Iranian Association of Endodontists تأسیس : تیر 1374 مؤسسین : دكترها: مهدي منصف، سيد احمد قاضي نوري، ميرعبداله سلـوتي، احمـد صـادقين، ...

ویرایش شده: 02/02/2018
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   همایش های انجمن اندودنتیست ها ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن اندودنتیست ها ایران کنگره 16 کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11 کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3   ...

ویرایش شده: 19/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 16 انجمن اندودنتیست های ایران | مرداد 1393

شانزدهمین همایش بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران از 22 تا 24مرداد ماه 1393 در مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد.

ویرایش شده: 20/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
انجمن اندودنتیست‌های ایران Iranian Association of Endodontists

انجمن اندودنتیست‌های ایران Iranian Association of Endodontists اعضای هیأت مدیره: دکتر حسن رزمی: رئیس هیت مدیره دکتر محسن سبحانی: خزانه دار دکتر کاظم آشفته ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن اندودنتیست‌ها
کنگره1 انجمن اندودنتیست های ایران - شهریور1376

اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی- خرداد88 برنامه های کنگره   بیش از یک قرن از تاسیس دپارتمان های پزشکی قانونی در دانشگاه های معتبر دنیا می گذرد و به درستی می توان گفت که تمامی رشته های تخصصی پزشکی و حرف وابسته از جمله پرستاران و ماما ها در رابطه با کار حرفه ای خود روزانه با مسایل...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / پزشکی قانونی
کنگره 2 انجمن اندودنتیست های ایران- شهریور1377

دومین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران مشهد - 4 تا 6 شهریور 1377 

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / پزشکی قانونی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   همایش های انجمن اندودنتیست ها ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن اندودنتیست ها ایران کنگره 16 کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11 کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6 کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3   ...

ویرایش شده: 19/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
کنگره 16 انجمن اندودنتیست های ایران | مرداد 1393

شانزدهمین همایش بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران از 22 تا 24مرداد ماه 1393 در مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد.

ویرایش شده: 20/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
انجمن اندودنتیست‌های ایران Iranian Association of Endodontists

انجمن اندودنتیست‌های ایران Iranian Association of Endodontists اعضای هیأت مدیره: دکتر حسن رزمی: رئیس هیت مدیره دکتر محسن سبحانی: خزانه دار دکتر کاظم آشفته ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن اندودنتیست‌ها
کنگره1 انجمن اندودنتیست های ایران - شهریور1376

اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی- خرداد88 برنامه های کنگره   بیش از یک قرن از تاسیس دپارتمان های پزشکی قانونی در دانشگاه های معتبر دنیا می گذرد و به درستی می توان گفت که تمامی رشته های تخصصی پزشکی و حرف وابسته از جمله پرستاران و ماما ها در رابطه با کار حرفه ای خود روزانه با مسایل...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / پزشکی قانونی
کنگره 2 انجمن اندودنتیست های ایران- شهریور1377

دومین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران مشهد - 4 تا 6 شهریور 1377 

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / پزشکی قانونی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید