در این بخش موزه های مرتبط با دندان پزشکی ایرانیان معرفی می شوند تا اگر وجود دارند، موجبات آشنایی کاربران و زمینه سازی برای بازدید از این اماکن ارزشمند فراهم شود و اگر به هر دلیل وجود ندارد یادمان آن ها باقی بماند و ارجِ همت بانیان آن ها پاس داشته شود.
شما هم می توانید هرگونه اطلاعات و تصاویر خود را از طریق ایمیل زیر یا کلیک در اینجا، برای ایردن بفرستید تا به نام خود شما در این پایگاه منتشر گردد.
[email protected]


موزه تاریخ دندان پزشکی - موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایرانموزه تاریخ دندان پزشکی ایران در تاریخ 3 خرداد 1386 در محل موزه تاریخ پزشکی ایران، به آدرس خيابان کارگر شمالی, خيابان شانزدهم(فرشی مقدم), انتهای کوچه پارک علم و فناوری, موزه ملی تاريخ علوم پزشکی ایران افتتاح شد. موزه تاریخ پزشکی از تاریخ 1376 با همت و ریاست دکتر شمس شریعت تربقان در ساختمان اسطبل امیرکبیر برپا بود که با همکاری نزدیک و دلسوزانه دکتر مرتضی مصفا، در داخل این موزه، بخشی به موزه دندان پزشکی اختصاص یافت.

موزه تاریخ دندان پزشکی - موزه ملی تاریخ پزشکی ایران

تجهیزات، ابزارها و تصاویر دندان پزشکی قدیم ایران با تلاش دکتر مصفا از سوی برخی دندان پزشکان پیش کسوت، که در زیر نام برخی برده شده، اهدا گردید.
دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکترمحمدعلی افتخاری، دکترمهدی یزدان پناه، دکتر ....


برای آشنایی با این موزه، لطفن اینجا کلیک کنید.

موزه تاریخ دندان پزشکی - شرکت تعاونی دندان پزشکان ایراندکتر محمدرضا طاهریان رییس شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران، که شاهد عدم پاگیری موزه دندان پزشکی در محل دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی بود، با دکتر جلیل صدر که بانی آن موزه بود همکاری نمود و در محل شرکت تعاونی محلی را به موزه تاریخ دندان پزشکی اختصاص دادند. وسایل این موزه به دلیل کمبود جا به موزه تاریخ علوم پزشکی اهدا شد و بخش کوچکی از وسایل که نشان دهنده سیر تکامل ابزارو وسایل دندان پزشکی و اسناد و کتاب هاست در محل مینی موزه تعاونی دندان پزشکان باقی مانده است.

برای آشنایی با این موزه، لطفن اینجا کلیک کنید.
موزه دکتر سندوزی: مطب-گالریدر تاریخ .. ماه سال ..، در حالی که دکتر امیر اسماعیل سندوزی از متاستاز سرطان کام خود مطلع شده بود، با همکاری خانم ژانت لازاریان که مدیریت امور هنری ایشان را برعهده داشت، با دعوت از مدیران وقت شهرداری تهران، محل مطب-گالری خود را با کلیه آثار موجود در آن، اعم از نقاشی، مجسمه و تجهیزات و امکانات کامل یک کلینیک دندان پزشکی، به مردم تهران اهدا نمود و پس از انتقال سند به نام شهرداری، به امریکا کوچ کرد.
موزه دکتر امیر اسماعیل سندوزی
این انتقال هم زمان شد با تغییر و تحولات فراوان در سطح شهرداری که با محاکمه شهرداران و عزل کرباسچی به اوج رسید. محل موزه گالری دکتر سندوزی مدتی متروک بود و سپس با تغییر مدیران شهرداری، رییس وقت سازمان فرهنگی هنری شهرداری، آقای ... زم این محل را با وساطت شخصی به نام واعظی به یک دندان پزشک تازه کار به نام عین الله چرامین اجاره دادند و ایشان هم با گذاشتن نام کلینیک تخصصی هنرمندان، در این محل به درمان دندان پزشکی مشغول شد. بعدها با اعتراض دکتر سندوزی و همت دوستان ایشان، این محل از این دندان پزشک تحویل گرفته شد. متاسفانه در موقع تحویل محل، هیچ گونه لوازم و تجهیزات دندان پزشکی باقی نبود و تندیس ها و تابلوها نیز در انباری گذاشته شده و برخی دچار شکستگی و خسارت شده بود که با تلاش دکتر سندوزی، تعمیر و اصلاح تندیس ها توسط ... انجام گرفت و ساختمان مطب با تغییرات ناخواسته بسیار، به شکل یک موزه هنری در تاریخ .. با حضور ... ... .. .. افتتاح شد.
گسترش محل موزه و بازگرداندن شکل آن به حالت مطب موزه اولیه همواره مورد تاکید دکتر سندوزی و دوستان ایشان بوده که هنوز محقق نشده است... .

برای ملاحظه تصاویری از آثار دکتر سندوزی و آشنایی کلی با موزه، لطفن اینجا کلیک کنید.
موزه تاریخ دندان پزشکی - دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتیدکتر سید جلیل صدر قیصر از سال .. تلاش کرد که با بهسازی برخی یونیت صندلی های دندان
پزشکی که در انباری دانشکده به کناری افتاده بود و با جمع آوری برخی ابزارها و تجهیزات قدیمی و همچنین آثار و تصاویر مربوط به دندان پزشکی ایران، اقدام به ایجاد یک موزه در محل دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی نماید. هرچند در مقاطعی برخی مدیران دانشکده به ایشان قول های مساعدی دادند اما با عملی نشدن آن ها، نهایتن ایشان با همکاری نزدیک دکتر محمدرضا طاهریان موفق شده حاصل تلاش خود را به محل شرکت تعاونی دندان پزشکان انتقال داده و موزه مورد نظر ایشان در محل آن تعاونی افتتاح شود ....

برای آشنایی با این موزه، لطفن اینجا کلیک کنید.

 


The National Museum of Dentistry


The Dr. Samuel D. Harris National Museum of Dentistry, an Affiliate of the Smithsonian Institution, is a lively national center where visitors learn the importance of a healthy smile and the rich history of dentistry. Considered America’s premier national museum dedicated to dental history, dentistry, and oral health, 7,000 square feet of exhibition space offers visitors an extraordinary array of historic artifacts and interactive exhibitions that inspire people to make healthy choices about oral health.


موزه ملی دندان پزشکی در امریکا National Museum of Dentistry


Opened in 1996, the museum received Congressional designation as the official museum of the dental profession in the United States. The museum’s extensive 40,000 object collection of dental instruments, furniture, and artwork is one of the most important and oldest in the world. A substantial portion of the core collection traces its roots to the Baltimore College of Dental Surgery, the world’s first college of dentistry, founded in 1840.

Highlights include George Washington’s ivory denture, Queen Victoria’s personal dental instruments, and an extraordinary collection of toothbrushes ranging from the 1800s to the present. The museum is also a center for learning for children, featuring school tours throughout the year, and entertaining and interactive exhibits that teach the importance of oral health to a healthy life.


موزه ملی دندان پزشکی در امریکا National Museum of Dentistry


The National Museum of Dentistry also develops traveling exhibitions that tour children’s and science museums and dental schools throughout the United States and Canada, providing the public with engaging information about oral health.

The Dr. Samuel D. Harris National Museum of Dentistry is located on the campus of the University of Maryland, Baltimore, home of the world’s first dental school (est. 1840). George C. Haskell, a well-known Baltimore architect, designed the four-story building in the Roman Renaissance-revival style, constructed in 1904 to house the Dental Department of the University of Maryland. For 25 years the Dental Department occupied the space which covers more than 21,000 square feet. In 1992, the University of Maryland Board of Regents approved the naming and use of the building as The Dr. Samuel D. Harris National Museum of Dentistry.