yazdanrect.gif
yazdanpanah_articles_text.JPG
دکترمهدی یزدان پناه که از زمان دانشجویی با جامعه دندان پزشکی ایران  همکاری داشته است، علاوه بر فعالیت در برگزاری اولین ، دومین وسومین کنگره ی دندان پزشکی 1342 - 1343- 1344 با اجرای آفیش های هنری و پوستر های علمی و برگزاری نمایشگا ههایی از آثار خود و همچنین ساختن چند فیلم و سی دی آموزشی، سه سخنرانی علمی نیز در  زمینه دندانپزشکی زیبایی داشته است.
عناوین سه موضوع مورد بحث ایشان در زیر آمده است. برای دیدن هر مقاله روی عنوان آن کلیک کنید.

زیباسازی بحث روز و جذاب دندان پزشکی

پیام دندانپزشکان، شماره هشتم(دوره جدید)، آذرماه 1378

بهترین درمان ها، بازسازی ها، ترمیم ها و پروتزها با همه دقت و اجراهای علمی و عملی، چنانچه رستوریشن آماده شده فرم و رنگ زیبا و مناسب نداشته باشد بدون تردید یک شکست دندان پزشکی شمرده می شود. برا ی آغاز و انجام یک رستوریشن زیبا باید با پایه های علمی و هنری زیباشناسی و زیبا سازی دندان ها آشنایی کافی داشته باشیم .

IRDEN_yazdanpanah_best_method11.jpg

در انجام رستوریشن از نظر هنری باید فرم وکانتور و رنگ مناسب و ز یبا را که هماهنگ با دندانهای مجاور بوده و با فرم لبها و فرم ورنگ چهره همخوانی لازم را داشته با شد مهیا سازیم. به همین علت ضرورت دارد : یک دندان پزشک و یا تکنیسین پروتز علاوه بر آگاهی کامل از آناتومی دندانها باید با آناتومی هنری یعنی چگونگی هماهنگ کردن فرم وکا نتور و رنگ رستوریشن با دندانهای طبیعی مجاور و لبها و چهره ی بیمار آشنایی داشته باشد.

زیباسازی دندان ها در شرایط بدون ارتودنسی

خلاصه سخنرانی در چهل و هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران-1تا4آبان 1387

بیمارانی هستند که به دلایلی مایل به انجام ارتودنسی نمی باشند و در عین حال از ناهنجاری های دندانهای جلو رنج می برند. دندانهای عقب ( مولرها ) از نظر روی هم قرارگیری و اکلوژن شرایط خوب و مناسبی داشته و از نظر فانکشنال مشکلی وجود ندارد.
با استفاده از کامپوزیت ها وسرامیک ها به صورت بازسازی و ترمیم زیبا قابل انجام خواهد بود. البته مراحل انجا م کار براساس آگاهی های علمی و هنری ویژه ای باید پیگیری و برنامه ریزی شود.

IRDEN_Yazdanpanah_NoOrtho1.jpg
IRDEN_Yazdanpanah_NoOrtho2.jpg

همچون فرم شناسی و دانستن آنا تومی علمی دندانها؛ شناخت آناتومی هنری آنها یعنی قرارگیری مناسب و زیبا ی یک یا چند دندان با آ نچه در مجاورش قرارمی گیرد مثل فرم و رنـگ دندانهای مجـاور، شکل و رنگ لبها و چـهره ی بیـمار و همچنـین بکارگیری دانش و هنر رنگ شناسی و رنگامیزی که بدانیم دندانها و متریال مورد مصرف (کامپوزیت ها وپرسلن ها ) و نمونه های انتخاب رنگ چه رنگدانه هایی درخود دارند وتمایل رنگیشان به کدام رنگها ی اصلی می باشد و چگونه می توان با رنگامیزی ومخلوط کردن متریال موجود  با هم در انجام رستوریشن هماهنگی رنگی با دندانهای مجاور را بدست آورد و نیزداشتن دانش کافی از چگونگی بهترین و جدیدترین روشهای انتخاب رنگ دندان در مطب و لابراتوار راهنمای بسیار مهمی خواهد بود تا متریال همرنگ با دندان اصلی را برگزینیم. آگاهی از پایه های دانش و هنر زیباسازی یعنی فراهم آوردن هماهنگی های زیبا با دندانها، لبها و چهره ها بسترخوبی در انجام زیباسازی می باشد.

جدیدترین و بهترین شیوه های انتخاب رنگ در دندان پزشکی زیبایی


انتخاب وتشخیص افتراقی رنگ دندانها برای انتخاب رنگ کامپوزیت و پرسلن در انجام رستوریشن ها به دلیل اشتباه هایی که پیش می آید همیشه دغدغه خاطری برای دندان پزشکان در مطب و تکنیسین های پروتز در لابراتو ار به وجود می آورد.
IRDEN_yazdanpanah_best_method12.jpg

این مشکل بیشتر به سبب روشن بودن رنگ دندانها (ولیوبالا ) و ترانسلوسنسی یا فرایند فیزیک و شیمیایی شگفت آوریست که در درون انامل و دنتین وجود دارد. این فرایند به رنگدانه ها یی که در ساختار درونی دندان هستند جلو ه ی رنگی ویژ ه ای می دهد که این خود به دلایل علمی اشتبا ه تشخیصی را  فراهم می آورد و همچنین مشخص شده است که تمام اشیایی که دارای رنگهای تیره ای هستند و لیوی پایین تری دارند درتشخیص، نمونه گیری و انتخاب کمتر اشتباه صورت می گیرد به همین دلیل رنگ دندانهایی که تیره هستند راحت تر و زودتر انتخا ب می شوند. ولی چون دندان های سالم و طبیعی که رنگشان بسیار روشن است یعنی ولیوی بالایی دارند، کار تشخیص و انتخاب نهایی رنگ  همیشه راحت و آسان صورت  نخواهد پذیرفت همه این مسایل که گفته شد دلایل علمی  موجه و  مشخصی دارد.

تماس با دکتر:

تلفن ها
02188789471
02188794992
09123847019

ایمیل: [email protected]

آدرس مطب: تهران . میرداماد غربی . شماره 315

Yazdanpanah_Mahdi_dds_IRDEN.jpg


back2yazdan.jpg